IST Faculty Members (by Department)

as of May 1, 2018
Department Course Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Computer Science Computer
Science
HAGIYA, Masami KUNIHIRO, Noboru  TSUKADA, Takeshi
IMAI, Hiroshi YOSHIMOTO, Yoshihide  HIRAISHI, Hidefumi
SUDA, Reiji KATO, Shinpei  FUKUSATO, Tsukasa
KOBAYASHI, Naoki  FUKUNAGA, Tsukasa
Mathematical Informatics Fundamental Mathematical Informatics SADAKANE, Kunihiko HIRAI, Hiroshi  DENZUMI, Shuhei
TAKAGI, Tsuyoshi NUIDA, Koji TAKAYASU, Atsushi
YAMANISHI, Kenji  
Applied Mathematical Informatics MATSUO, Takayasu SEI, Tomonari  SOMA, Tasuku
KOMAKI, Fumiyasu SUZUKI, Taiji  YANO, Keisuke
IWATA, Satoru TANAKA, Kenichiro  LOURENCO,Bruno Figueira
 TANIGAWA, Shinichi 
Information Physics & Computing Information Physics SARUWATARI, Hiroshi MATANI, Ayumu KOYAMA, Shoichi FUKAYAMA, Osamu
NARA, Takaaki SENOO, Taku TAKAMICHI, Shinnosuke
HASEGAWA, Keisuke
HAYAKAWA, Tomohiko
Physio- and
Bio-cybernetics
NAKAMURA, Hiroshi KONDO, Masaaki IKEUCHI, Masashi INOUE, Yoshinori
IKUTA, Koji TSUMURA, Koji SAKAMOTO, Ryuichi
Information & Communication Engineering Information System Engineering SAKAI, Shuichi TSURUOKA, Yoshimasa DOHI, Hiroshi
TAURA, Kenjiro HASEGAWA, Yoshihiko FUKUSHIMA, Shogo
OCHIAI, Hideya
Communication and Information Media
Engineering
IBA, Hitoshi YAMAZAKI, Toshihiko KATO, Kazuhiro
AIZAWA, Kiyoharu KAWAHARA, Yoshihiro
IRIE, Hidetsugu
Mechano-Informatics Intelligent Machine Informatics NAKAMURA, Yoshihiko YAMAMOTO, Ko TAKAHATA, Tomoyuki TAKAHASHI Hidetoshi
SHIMOYAMA, Isao ASANO, Yuki
OKADA, Kei IKEGAMI, Yosuke
Human Machine Informatics HIROSE, Michitake NIIYAMA, Ryuma NISHIKAWA, Satoshi
KUNIYOSHI, Yasuo NARUMI, Takuji YOSHIDA, Shigeo
HARADA, Tatsuya USHIKU, Yoshitaka MUNETA, Yusuke
Creative Informatics Creative Informatics ISHIKAWA, Masatoshi INABA, Mari
INABA, Masayuki NAKAYAMA, Hideki
ESAKI, Hiroshi HACHISUKA, Toshiya
CHIBA, Shigeru
IGARASHI, Takeo
TAKEDA, Akiko
ISTyくん