IST Faculty Members (by Department)

As of April 1, 2021
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Computer Science HAGIYA, Masami YOSHIMOTO, Yoshihide YANAKA, Hitomi BAFFIER, Jean-François
IMAI, Hiroshi KATO, Shinpei ONODERA, Tasuku
SUDA, Reiji TAKAMAEDA, Shinya   FUKUSATO, Tsukasa
KOBAYASHI, Naoki SATO, Issei SATO, Ryousuke
MIYAO, Yusuke KUROKI, Yuko
Mathematical Informatics SADAKANE, Kunihiko HIRAI, Hiroshi SATO, Kazuhiro DENZUMI, Shuhei
TAKAGI, Tsuyoshi TANAKA, Kenichiro KUDO, Momonari
YAMANISHI, Kenji SEI, Tomonari SATO, Shun
MATSUO, Takayasu SUZUKI, Taiji OKUDO, Michiko
KOMAKI, Fumiyasu TANIGAWA, Shinichi MIYAUCHI, Atsushi
IWATA, Satoru
Information Physics & Computing NARA, Takaaki TSUMURA, Koji KOYAMA, Shoichi TAKAMICHI, Shinnosuke
NARUSE, Makoto TAKASE, Hideki HASEGAWA, Keisuke SAKAMOTO, Ryuichi
NAKAMURA, Hiroshi HORISAKI, Ryoichi IKEUCHI, Masashi CHAUVET, Nicolas
KAWASHIMA, Kenji MIYAZAKO, Hiroki
FUJITA, Masayuki YAMAUCHI, Junya
AMANO, Kaoru MIYAZAKI, Tetsuro
Information & Communication Engineering SAKAI, Shuichi IRIE, Hidetsugu MATSUI, Yusuke DOHI, Hiroshi
AIZAWA, Kiyoharu YAMASAKI, Toshihiko KATOH, Kazuhiro
IBA, Hitoshi HASEGAWA, Yoshihiko KADOMOTO, Junichiro
TAURA, Kenjiro OCHIAI, Hideya
TSURUOKA, Yoshimasa
Mechano-Informatics KUNIYOSHI, Yasuo YAMAMOTO, Ko NIIYAMA, Ryuma KOJIMA, Kunio
TAKEUCHI, Shoji MORIMOTO, Yuya IKEGAMI, Yosuke
OKADA, Kei TAKAHASHI, Hirokazu MATSUMOTO, Keigo
KUZUOKA, Hideaki NARUMI, Takuji NIE, Minghao
FUKAO, Takanori SHIRAMATSU, Tomoyo
Creative Informatics CHIBA, Shigeru INABA, Mari AKIYAMA, Soramichi
IGARASHI, Takeo NAKAYAMA, Hideki
TAKEDA, Akiko UGAWA, Tomoharu
SARUWATARI, Hiroshi SHIOYA, Ryota
ESAKI, Hiroshi TSUKADA, Manabu
INABA, Masayuki UMETANI, Nobuyuki
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Social ICT Research Center HASIDA, Koiti ITO, Masaki
NAKATA, Toshiyuki
Center for Education and Research in Information Science and Technology (CERIST) KANNO, Yoshihiro MORI, Junichiro HISANO, Ryohei SATO, Shigeyuki
SAITO, Hiroshi MIYAMOTO, Daisuke KORIYAMA, Tomoki AKASHI, Kunio
SEKIYA, Yuji OGIHARA, Teppei
MORI, Taketoshi YAMAKATA, Yoko
MATSUBARA, Hitoshi AMEMIYA, Tomohiro
Suzumura, Toyotaro MATSUSHIMA, Shin
NAKAJIMA, Kohei
ZHENG, Yinqiang
ISTyくん