IST Faculty Members (by Department)

as of Nov. 1, 2019
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Computer Science HAGIYA, Masami YOSHIMOTO, Yoshihide  TSUKADA, Takeshi
IMAI, Hiroshi KATO, Shinpei  HIRAISHI, Hidefumi
SUDA, Reiji TAKAMAEDA, Shinya  FUKUSATO, Tsukasa
KOBAYASHI, Naoki  FUKUNAGA, Tsukasa
MIYAO, Yusuke  HAYASHI, Katsuhiko
Mathematical Informatics SADAKANE, Kunihiko NUIDA, Koji SATO, Kazuhiro DENZUMI, Shuhei
TAKAGI, Tsuyoshi HIRAI, Hiroshi TAKAYASU, Atsushi
YAMANISHI, Kenji TANAKA, Kenichiro  SATO, Shun
MATSUO, Takayasu SEI, Tomonari  SOMA, Tasuku
KOMAKI, Fumiyasu SUZUKI, Taiji  YANO, Keisuke
IWATA, Satoru TANIGAWA, Shinichi  LOURENCO,Bruno Figueira
Information Physics & Computing NARA, Takaaki MATANI, Ayumu KOYAMA, Shoichi FUKAYAMA, Osamu
ISHIKAWA, Masatoshi TSUMURA, Koji SENOO, Taku TAKAMICHI, Shinnosuke
NARUSE, Makoto KONDO, Masaaki IKEUCHI, Masashi HASEGAWA, Keisuke
NAKAMURA, Hiroshi HAYAKAWA, Tomohiko
SAKAMOTO, Ryuichi
Information & Communication Engineering SAKAI, Shuichi IRIE, Hidetsugu DOHI, Hiroshi
AIZAWA, Kiyoharu YAMASAKI, Toshihiko KATOH, Kazuhiro
IBA, Hitoshi HASEGAWA, Yoshihiko
TAURA, Kenjiro OCHIAI, Hideya
TSURUOKA, Yoshimasa
Mechano-Informatics HIROSE, Michitake YAMAMOTO, Ko NIIYAMA, Ryuma ASANO, Yuki
NAKAMURA, Yoshihiko MORIMOTO, Yuya IKEGAMI, Yosuke
KUNIYOSHI, Yasuo TAKAHASHI, Hirokazu NIE, Minghao
TAKEUCHI, Shoji NARUMI, Takuji NISHIKAWA, Satoshi
OKADA, Kei YOSHIDA, Shigeo
KUZUOKA, Hideaki MUKUTA, Yusuke
Creative Informatics CHIBA, Shigeru INABA, Mari AKIYAMA, Soramichi
IGARASHI, Takeo NAKAYAMA, Hideki
TAKEDA, Akiko HACHISUKA, Toshiya
SARUWATARI, Hiroshi SHIOYA, Ryota
ESAKI, Hiroshi TSUKADA, Manabu
INABA, Masayuki
Center Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Social ICT Research Center HASIDA, Koiti OHNISHI, Takaaki 
NAKATA, Toshiyuki 
Center for Education and Research in Information Science and Technology (CERIST) KANNO, Yoshihiro MORI, Junichiro AOYAMA, Kazuma
SAITO, Hiroshi MIYAMOTO, Daisuke SATO, Shigeyuki
SEKIYA, Yuji OGIHARA, Teppei  NITANDA, Atsushi
YAMAKATA, Yoko  KORIYAMA, Tomoki
AMEMIYA, Tomohiro 
ISTyくん