IST Faculty Members (by Department)

As of April 1, 2024
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Computer Science KOBAYASHI, Naoki YOSHIMOTO, Yoshihide ONODERA, Tasuku
MIYAO, Yusuke TAKAMAEDA, Shinya SAKAYORI, Ken
SATO, Issei MA, Lei SHEN,
I-Chao
YANAKA, Hitomi HAYASHI, Koyo
KAWASE, Yoshiaki
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Mathematical Informatics TAKAGI, Tsuyoshi TANAKA, Kenichiro SATO, Shun
MATSUO, Takayasu Matsuda, Takeru OKUDO, Michiko
KOMAKI, Fumiyasu SUZUKI, Taiji MAHARA, Ryoga
TAKEDA, Akiko TANIGAWA, Shinichi AIKAWA, Yusuke
YAMANISHI, Kenji Igarashi, Ayumi
IWATA, Satoru TAKAYASU, Atsushi
SATO, Kazuhiro
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Information Physics & Computing KAWASHIMA, Kenji TSUMURA, Koji TAKAMICHI, Shinnosuke MIYAZAKO, Hiroki
NARA, Takaaki HORISAKI, Ryoichi MIYAZAKI, Tetsuro SAITO, Yuki
AMANO, Kaoru TAKASE, Hideki SAWAYAMA, Masataka KOJIMA, Takuya
NAKAMURA, Hiroshi YAMASHITA, Ayumu
MIHANA, Takatomo
YAMAUCHI, Junya
SOGABE, Maina
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Information & Communication Engineering SAKAI, Shuichi HASEGAWA, Yoshihiko MATSUI, Yusuke KATOH, Kazuhiro
AIZAWA, Kiyoharu OCHIAI, Hideya DOHI, Hiroshi
IBA, Hitoshi KADOMOTO, Junichiro
TAURA, Kenjiro
TSURUOKA, Yoshimasa
IRIE, Hidetsugu
YAMASAKI, Toshihiko
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Mechano-Informatics KUNIYOSHI, Yasuo YAMAMOTO, Ko NIE, Minghao MATSUMOTO, Keigo
KUZUOKA, Hideaki NARUMI, Takuji KOJIMA, Kunio INOUE, Katsuma
FUKAO, Takanori NAKAJIMA, Kohei NISHIO, Takuzumi
TAKEUCHI, Shoji SHIRAMATSU, Tomoyo AKITA, Dai
TAKAHASHI, Hirokazu JO, Byeongwook
YANOKURA, Iori
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Creative Informatics CHIBA, Shigeru INABA, Mari TA, Duc Tung
IGARASHI, Takeo NAKAYAMA, Hideki
SARUWATARI, Hiroshi SHIOYA, Ryota  
ESAKI, Hiroshi TSUKADA, Manabu
OKADA, Kei UMETANI, Nobuyuki
SADAKANE, Kunihiko UGAWA, Tomoharu
Center Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Social ICT Research Center ITO, Masaki
Center Depart
ment
Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Center for Education and Research in Information Science and Technology (CERIST) AI ZHENG, Yinqiang
MI KANNO, Yoshihiro MORI, Junichiro HISANO, Ryohei Takahashi, Shota
SEI, Tomonari OGIHARA, Teppei
VR IKEI, Yasushi
SI SEKIYA, Yuji AKASHI, Kunio
IW OSA, Takayuki
YAMAGUCHI, Rie
DS Suzumura, Toyotaro MIYAMOTO, Daisuke
ISTyくん