IST Faculty Members (by Department)

As of January 1, 2023
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Computer Science IMAI, Hiroshi YOSHIMOTO, Yoshihide YANAKA, Hitomi ONODERA, Tasuku
SUDA, Reiji TAKAMAEDA, Shinya SAKAYORI, Ken
KOBAYASHI, Naoki MA, Lei SHEN,
I-Chao
MIYAO, Yusuke HAYASHI, Koyo
SATO, Issei KAWASE, Yoshiaki
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Mathematical Informatics TAKAGI, Tsuyoshi TANAKA, Kenichiro TAKAYASU, Atsushi SATO, Shun
MATSUO, Takayasu Matsuda, Takeru SATO, Kazuhiro OKUDO, Michiko
KOMAKI, Fumiyasu SUZUKI, Taiji MAHARA, Ryoga
TAKEDA, Akiko TANIGAWA, Shinichi AIKAWA, Yusuke
YAMANISHI, Kenji Igarashi, Ayumi
IWATA, Satoru
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Information Physics & Computing KAWASHIMA, Kenji TSUMURA, Koji TAKAMICHI, Shinnosuke MIYAZAKO, Hiroki
NARA, Takaaki HORISAKI, Ryoichi MIYAZAKI, Tetsuro SAITO, Yuki
FUJITA, Masayuki TAKASE, Hideki KOJIMA, Takuya
AMANO, Kaoru YAMASHITA, Ayumu
NARUSE, Makoto MIHANA, Takatomo
NAKAMURA, Hiroshi YAMAUCHI, Junya
SOGABE, Maina
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Information & Communication Engineering SAKAI, Shuichi HASEGAWA, Yoshihiko MATSUI, Yusuke KATOH, Kazuhiro
AIZAWA, Kiyoharu OCHIAI, Hideya DOHI, Hiroshi
IBA, Hitoshi KADOMOTO, Junichiro
TAURA, Kenjiro
TSURUOKA, Yoshimasa
IRIE, Hidetsugu
YAMASAKI, Toshihiko
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Mechano-Informatics INABA, Masayuki YAMAMOTO, Ko NIE, Minghao MATSUMOTO, Keigo
KUNIYOSHI, Yasuo NARUMI, Takuji KOJIMA, Kunio INOUE, Katsuma
KUZUOKA, Hideaki NAKAJIMA, Kohei NISHIO, Takuzumi
FUKAO, Takanori SHIRAMATSU, Tomoyo AKITA, Dai
TAKEUCHI, Shoji JO, Byeongwook
TAKAHASHI, Hirokazu YANOKURA, Iori
Department Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Creative Informatics CHIBA, Shigeru INABA, Mari TA, Duc Tung
IGARASHI, Takeo NAKAYAMA, Hideki
SARUWATARI, Hiroshi SHIOYA, Ryota  
ESAKI, Hiroshi TSUKADA, Manabu
OKADA, Kei UMETANI, Nobuyuki
SADAKANE, Kunihiko UGAWA, Tomoharu
Center Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Social ICT Research Center HASIDA, Koiti ITO, Masaki
Center Depart
ment
Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Center for Education and Research in Information Science and Technology (CERIST) AI MATSUBARA, Hitoshi ZHENG, Yinqiang
MI KANNO, Yoshihiro MORI, Junichiro HISANO, Ryohei Takahashi, Shota
SEI, Tomonari YAMAKATA, Yoko
OGIHARA, Teppei
VR
SI SEKIYA, Yuji AKASHI, Kunio
IW OSA, Takayuki
YAMAGUCHI, Rie
DS Suzumura, Toyotaro MIYAMOTO, Daisuke
ISTyくん