the University of Tokyo
| JAPANESE |
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo
Access & Campus Map
Education & Research
Introduction of IST
Departments and Faculty
 
Computer Science
  Mathematical Informatics
  Information Physics & Computing
  Information & Communication Engineering
  Mechano-Informatics
  Creative Informatics
International Center for Information Science and Technology (ICIST)
International Cooperation
Admissions
Home > Education & Research > Introduction of IST > Faculty
Education & Research

Introduction of IST

Faculty as of May 1, 2017

Department Course Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc. Research Assistant
Computer ScienceComputer
Science
HAGIYA, Masami YOSHIMOTO, Yoshihide  TSUKADA, Takeshi  
IMAI, Hiroshi KATO, Shinpei  HIRAISHI, Hidefumi  
SUDA, Reiji 
KOBAYASHI, Naoki 
Mathematical Informatics Fundamental Mathematical Informatics SADAKANE, Kunihiko HIRAI, Hiroshi  DENZUMI, Shuhei  
TAKAGI, Tsuyoshi   TAKAYASU, Atsushi  
Applied Mathematical Informatics MATSUO, Takayasu SEI, Tomonari  MATSUSHIMA, Shin  
KOMAKI, Fumiyasu SUZUKI, Taiji  SOMA, Tasuku  
IWATA, Satoru TANAKA, Kenichiro  YANO, Keisuke  
 TANIGAWA, Shinichi 
Information Physics & Computing Information Physics SARUWATARI, Hiroshi MATANI, Ayumu HOSHINO, Takayuki KOYAMA, Shoichi  
NARA, Takaaki   YAMAKAWA, Yuji  
   SENOO, Taku  
   FUKAYAMA, Osamu  
Physio- and
Bio-cybernetics
NAKAMURA, Hiroshi KONDO, Masaaki WATANABE, Yoshihiro INOUE, Yoshinori  
IKUTA, Koji TSUMURA, Koji IKEUCHI, Masashi SAKAMOTO, Ryuichi  
Information & Communication Engineering Information System Engineering SAKAI, Shuichi TSURUOKA, Yoshimasa  DOHI, Hiroshi  
TAURA, Kenjiro HASEGAWA, Yoshihiko   
 OCHIAI, Hideya    
Communication and Information Media
Engineering
IBA, Hitoshi YAMAZAKI, Toshihiko  KATO, Kazuhiro  
AIZAWA, Kiyoharu KAWAHARA, Yoshihiro   
 IRIE, Hidetsugu   
Mechano-Informatics Intelligent Machine Informatics NAKAMURA, Yoshihiko OKADA, Kei TAKAHATA, Tomoyuki TAKAHASHI Hidetoshi  
SHIMOYAMA, Isao TAKANO, Wataru  ASANO, Yuki  
   
   
Human Machine Informatics HIROSE, Michitake  NIIYAMA, Ryuma NAKAMURA, Mamoru  
KUNIYOSHI, Yasuo NARUMI, Takuji NISHIKAWA, Satoshi  
HARADA, Tatsuya USHIKU, Yoshitaka YOSHIDA, Shigeo  
   
Creative InformaticsCreative Informatics ISHIKAWA, Masatoshi INABA, Mari NAKAYAMA, Hideki    
INABA, Masayuki HACHISUKA, Toshiya    
ESAKI, Hiroshi     
YAMANISHI, Kenji     
CHIBA, Shigeru     
IGARASHI, Takeo      

page topGraduate School of Information Science and Technology
the University of Tokyo