the University of Tokyo
| JAPANESE |
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo
Access & Campus Map
Education & Research
Introduction of IST
Departments and Faculty
 
Computer Science
  Mathematical Informatics
  Information Physics & Computing
  Information & Communication Engineering
  Mechano-Informatics
  Creative Informatics
International Center for Information Science and Technology (ICIST)
International Cooperation
Admissions
Home > Education & Research > Introduction of IST > Faculty
Education & Research

Introduction of IST

Faculty as of May 1, 2018

Department Course Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc. Research Assistant
Computer ScienceComputer
Science
HAGIYA, Masami KUNIHIRO, Noboru  TSUKADA, Takeshi  
IMAI, Hiroshi YOSHIMOTO, Yoshihide  HIRAISHI, Hidefumi  
SUDA, Reiji KATO, Shinpei  FUKUSATO, Tsukasa
KOBAYASHI, Naoki  FUKUNAGA, Tsukasa
Mathematical Informatics Fundamental Mathematical Informatics SADAKANE, Kunihiko HIRAI, Hiroshi  DENZUMI, Shuhei  
TAKAGI, Tsuyoshi NUIDA, Koji   TAKAYASU, Atsushi  
YAMANISHI, Kenji      
Applied Mathematical Informatics MATSUO, Takayasu SEI, Tomonari  SOMA, Tasuku  
KOMAKI, Fumiyasu SUZUKI, Taiji  YANO, Keisuke  
IWATA, Satoru TANAKA, Kenichiro  LOURENCO,Bruno Figueira  
 TANIGAWA, Shinichi 
Information Physics & Computing Information Physics SARUWATARI, Hiroshi MATANI, Ayumu KOYAMA, Shoichi FUKAYAMA, Osamu  
NARA, Takaaki   SENOO, Taku TAKAMICHI, Shinnosuke  
      HASEGAWA, Keisuke  
      HAYAKAWA, Tomohiko  
Physio- and
Bio-cybernetics
NAKAMURA, Hiroshi KONDO, Masaaki IKEUCHI, Masashi INOUE, Yoshinori  
IKUTA, Koji TSUMURA, Koji   SAKAMOTO, Ryuichi  
Information & Communication Engineering Information System Engineering SAKAI, Shuichi TSURUOKA, Yoshimasa   DOHI, Hiroshi  
TAURA, Kenjiro HASEGAWA, Yoshihiko   FUKUSHIMA, Shogo  
  OCHIAI, Hideya      
Communication and Information Media
Engineering
IBA, Hitoshi YAMAZAKI, Toshihiko   KATO, Kazuhiro  
AIZAWA, Kiyoharu KAWAHARA, Yoshihiro      
  IRIE, Hidetsugu      
Mechano-Informatics Intelligent Machine Informatics NAKAMURA, Yoshihiko YAMAMOTO, Ko TAKAHATA, Tomoyuki TAKAHASHI Hidetoshi  
SHIMOYAMA, Isao     ASANO, Yuki  
OKADA, Kei     IKEGAMI, Yosuke  
         
Human Machine Informatics HIROSE, Michitake   NIIYAMA, Ryuma NISHIKAWA, Satoshi  
KUNIYOSHI, Yasuo   NARUMI, Takuji YOSHIDA, Shigeo  
HARADA, Tatsuya   USHIKU, Yoshitaka MUNETA, Yusuke  
         
Creative InformaticsCreative Informatics ISHIKAWA, Masatoshi INABA, Mari      
INABA, Masayuki NAKAYAMA, Hideki      
ESAKI, Hiroshi HACHISUKA, Toshiya      
CHIBA, Shigeru        
IGARASHI, Takeo        
TAKEDA, Akiko        

page topGraduate School of Information Science and Technology
the University of Tokyo