the University of Tokyo
| JAPANESE |
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo
Access & Campus Map
Education & Research
Introduction of IST
Departments and Faculty
 
Computer Science
  Mathematical Informatics
  Information Physics & Computing
  Information & Communication Engineering
  Mechano-Informatics
  Creative Informatics
International Center for Information Science and Technology (ICIST)
International Cooperation
Admissions
Home > Education & Research > Introduction of IST > Faculty
Education & Research

Introduction of IST

Faculty as of May 1, 2015

Department Course Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof. Research Assoc.
Computer ScienceComputer
Science
HAGIYA Masami YOSHIMOTO Yoshihide HASUO Ichiro KAKUTANI Yoshihiko
IMAI
Hiroshi
  TAMADA Yoshinori
SUDA
Reiji
  TSUKADA Takeshi
KOBAYASHI Naoki   Suppakitpaisarn Vorapong
IGARASHI Takeo   
Mathematical Informatics Fundamental Mathematical Informatics TAKEMURA Akimichi HIRAI
Hiroshi
 DENZUMI
Shuhei
SADAKANE Kunihiko   AISHIMA
Kensuke
   MATSUI
Chihiro
Applied Mathematical Informatics MUROTA Kazuo SUZUKI Hideyuki  HIROSE
Yoshihiro
MATSUO Takayasu SEI Tomonari  MATSUSHIMA Shin
KOMAKI Fumiyasu KANNO Yoshihiro  NAKATSUKASA Yuji
IWATA
Satoru
TAKEDA Akiko  
Information Physics & Computing Information Physics SARUWATARI Hiroshi MATANI Ayumu HOSHINO Takayuki KOYAMA
Shoichi
ANDO Shigeru NARA Takaaki  YAMAKAWA
Yuji
MABUCHI Kunihiko   SENOO
Taku
   FUKAYAMA Osamu
Physio- and
Bio-cybernetics
HARA
Shinji
KONDO Masaaki WATANABE Yoshihiro KOJIMA
Chiaki
NAKAMURA Hiroshi TSUMURA Kohji  NAKADA
Takashi
Information & Communication Engineering Information System Engineering SAKAI
Shuishi
 HASEGAWA Yoshihiko KOUDA
Fumiko
IBA
Hitoshi
  DOHI
Hiroshi
AIZAWA Kiyoharu   
TAURA Kenjiro   
Communication and Information Media
Engineering
ASAMI
Tohru
YAMAZAKI Toshihiko OCHIAI Hideya KATO
Kazuhiro
ADACHI
Jun
KAWAHARA Yoshihiro  
SATO
Shinichi
IRIE Hidetsugu  
Mechano-Informatics Intelligent Machine Informatics NAKAMURA Yoshihiko OKADA
Kei
TAKAHATA Tomoyuki ICHIKAWA Yasumasa
SHIMOYAMA Isao TAKANO Wataru  KAMINAGA Hiroshi
   KAN
Tetsuo
   NOZAWA Shunichi
Human Machine Informatics HIROSE Michitaka TANIKAWA Tomohiro NIIYAMA Ryuma NAKAMURA Mamoru
KUNIYOSHI Yasuo  SHIMOSAKA Masamichi OHMURA Yoshiyuki
HARADA Tatsuya   NARUMI
Takuji
   KANEZAKI
Asako
Creative InformaticsCreative Informatics HIRAKI
Kei
INABA
Mary
NAKAYAMA Hideki 
ISHIKAWA Masatoshi  HACHISUKA Toshiya 
INABA Masayuki   
ESAKI
Hiroshi
   
YAMANISHI Kenji   
CHIBA Shigeru   

page topGraduate School of Information Science and Technology
the University of Tokyo